Close

JAI SHANKAR PRASAD THAKUR

Email : deosaharsa[dot]edn[at]gmail[dot]com
Designation : DISTRICT EDUCATION OFFICER
Phone : +918544411842