Close

Subdivision & Blocks

Saharsa Subdivision

  • Kahara
  • Sattar Kataiya
  • Nauhatta
  • Mahishi
  • Sonbarsa
  • Sour Bazar
  • Patarghat

Simri Bakhtiyarpur Subdivision

  • Simri Bakhtiyarpur
  • Salkhua
  • Banma Itahri