बंद करे

पशुपालन

महत्वपूर्ण संपर्क

 • जिला पशुपालन पदाधिकारी ,सहरसा, डा. दिनेश कुमार जौनपुरी, मो.- 8002952429
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी (मोबाईल), सहरसा, डा. रामनंदन प्रसाद, मो.- 8252086486
 • सहायक पोल्ट्री अधिकारी, सहरसा, डा. रोहित कुमार सिंह, मो.- 7004477665
 • अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी, अनुमंडल पशुपालन अस्पताल कार्यालय, सहरसा, डा. दीपक कुमार कुशवाहा, मो.- 9835432887
 • पशु शल्यचिकित्सक, अनुमंडल पशु चिकित्सालय कार्यालय, सहरसा, डा. कमलदेव यादव, मो.- 9835059785
 • कनीय पशु चिकित्सा अधिकारी, अनुमंडल पशु चिकित्सालय कार्यालय, सहरसा, डा. अरूण कुमार, मो.- 8541806585
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, मकदमपुर, डा. भारतेंदु विमल, मो.- 8877336868
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, बनगाँव, डा. साकेत कुमार, मो.- 9471404196
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, पिपरपाँती, डा. सुनील कुमार सिंह, मो.- 9661703538
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, भेलाही, डा. गीतांजलि कुमारी, मो.- 8709526324
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, महिषी, डा. नवीन कुमार, मो.- 7033302730
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, पस्तवार, डा. दिव्या भारती, मो.- 7352989979
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, चन्द्रायण, डा. नितिन कुमार, मो.- 9835063745
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, नौहट्टा, डा. संजय राम, मो.- 9304173075
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, बराही, डा. संजय राम, मो.- 9304173075
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, धबौली, डा. संजय कुमार सुमन, मो.- 9262530609
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, पतरघट, डा. विनोद कुमार, मो.- 6200546282
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, सलखुआ, डा. नवीन कुमार, मो.- 7070276819
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, आरण, डा. रविन्द्र कुमार, मो.- 8809983652
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, पंचगछिया, डा. रीतेश रंजन, मो.- 8051885409
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, बलही तेघरा, डा. आनंद कुमार, मो.- 9955408555
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, बेलवारा पुनर्वास, डा. राकेश रंजन, मो.- 9934153567
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, डा. सुमित कुमार, मो.- 8877669353
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, लगमाघाट, डा. धीरज प्रसाद, मो.- 9504249928
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, मंगवार, डा. रोहित राज, मो.- 7976921747
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, सोनबर्षा, डा. रूपेश कुमार पासवान, मो.- 9852053966
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, बैजनाथपुर, डा. मणिकेश्वर भास्कर, मो.- 7260920709
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, बरसम, डा. सुरेन्द्र साह, मो.- 9431289189
 • भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, सौरबाजार, डा. प्रदीप कुमार, मो.- 9931711239